Tekninen isännöinti 

Jos taloyhtiössä isännöintiä hoitaa sivutoiminen isännöitsijä, isännöitsijätoimistolla ei ole omaa teknistä toimialaa henkilöstöineen tai isännöitsijällä itsellään ei ole teknistä koulutusta, tietämystä tai yksinkertaisesti aikaa hoitaa yhtiön kunnostusprojekteja tai korjaustöiden hoitamista, Talotekniikka Kuusjoki Oy hoitaa taloyhtiössänne kaikkien teknisten asioiden hoidon tarvittaessa.


Yleensä tekninen isännöinti toteutetaan tiiviisti yhteistyössä yhtiön hallinnollisen isännöitsijän ja yhtiön hallituksen kanssa, jolloin projektien rahoitus ja budjetointi voidaan jo aikaisessa vaiheessa huomioida. 
Tulemme mielellämme mukaan taloyhtiöiden hallitustyöskentelyyn ja kokouksiin antamaan teknistä apua erilaisissa kunnostusprojekteissa. Esittelemme korjaushankkeita yhtiökokouksissa ja vastaamme osakkeenomistajien teknisiin pulmakysymyksiin. Laadimme myös asunto-osakeyhtiölain vaatimat kunnossapitotarveselvitykset ja energiatodistukset (PETA-pätevyys) sekä tarkastamme osakkaiden omat kunnostusilmoitukset.
Laadimme asukaskyselyitä ja teemme kiinteistökatselmuksia ja tutkimuskäyntejä vikailmoitusten mukaan ja esim. kosteusvauriotilanteissa hoidamme pikaisesti paikalle kuivatusyrittäjän ja purku-urakoitsijan, sekä olemme yhteydessä vahinkovakuutusyhtiöön.

Laadimme työselostuksia ja tarjouspyyntöasiakirjoja sekä kilpailutamme puolestanne eri alojen urakoitsijoita kohteeseenne. Suoritamme urakkaneuvottelut ja -sopimuksen laatimisen valitsemanne urakoitsijan kanssa.
 


Talotekniikka Kuusjoki Oy. Copyright 2016.